Anar a: Menú de secció | Menú principal | Peu | Inici de la pàgina


No71 maig 2015

L'opinió de l'expert

3 de setembre de 2008

Presentació de la Llei 12/2008, del 31 de juliol, de seguretat industrial

El Parlament de Catalunya va aprovar en data 16 de juliol de 2008 la Llei de Seguretat Industrial. Aquesta Llei i el seu posterior desplegament reglamentari dotaran a Catalunya d’un model de gestió avançat, d’acord amb els criteris europeus i a la mida de les necessitats de la societat actual

1 de juliol de 2008

XI Fòrum de la Seguretat

En el marc de l'XI Fòrum de la Seguretat es va voler asseure tots els agents implicats per fer una reflexió sobre el moment actual i els canvis que poden venir de la futura llei d'incendis.

A l'article de l'expert podreu accedir a les conclusions principals d'aquest XI Fòrum de la Seguretat.

29 de maig de 2008

Hi ha un problema de seguretat dels aliments?

La mitjana de toxiinfeccions alimentàries declarades el 2007 a Catalunya és de 1.854 casos/any. L’autor exposa en l’article que podeu llegir a continuació, les diferents estratègies de les empreses per garantir la màxima seguretat dels seus productes.

22 d'abril de 2008

La seguretat en cas d’incendi. Normativa en edificis i indústries

L'autor explica l'edifici legislatiu de la seguretat contra incendis. Aquesta es divideix en dues grans àrees: protecció activa (equips i instal•lacions) i protecció passiva (sectorització, recobriments, control de fums, etc.).

1 d'abril de 2008

Amiant

L’amiant és un material fibrós utilitzat en una gran varietat de productes. La manipulació d’aquests materials en condicions insegures, sense les mesures de protecció i de prevenció adequades, provoca el despreniment de pols i la seva dispersió a l’aire. Aquesta pols conté fibres d’amiant, que tenen la capacitat de provocar tumors molt greus com els de pulmó, pleura i una malaltia restrictiva de la capacitat de respirar com és l’asbestosi.

1 de març de 2008

Els riscos naturals al món

El projecte RISKCAT neix com una inquietud del CADS (Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible) sobre l’abast de determinats Riscos Naturals que tenen una especial incidència en el territori. Per aquest motiu s’encomana al grup de recerca de riscos naturals de la UB (Grup RISKNAT) un anàlisi de la capacitat per afrontar certs riscos naturals a Catalunya.

1 de febrer de 2008

Formació i seguretat

Meritxell Pineda, directora de l'IDES, apunta en aquest article els principals reptes que ha d'afrontar la formació per aconseguir cobrir les demandes de seguretat que reclama, cada cop més, la nostra societat.

1 de gener de 2008

Aplicació d’un programa d’intervenció en crisi per a personal d’emergències

La majoria d’organitzacions que suporten un elevat índex d’estrès, especialment quan aquest és associat a la prestació d’assistència pública o a factors de risc específics, estan adoptant sistemes de mitigació de l’estrès i especialment dels seus efectes a mig i llarg termini.

3 de desembre de 2007

Simulació computacional d’incendis en edificis

La simulació computacional s'està convertint en una eina per als professionals què es dediquen a la prevenció d'incendis.

31 d'octubre de 2007

Canvi climàtic: som a temps d'aturar-lo?

El passat dimarts 16 d'octubre, es va presentar al Col.legi d'Enginyers Industrials de Catalunya "Canvi climàtic: som a temps d'aturar-lo?" Informe 2007 de l'Observatori del Risc. Aquest és el setè informe publicat per l'Observatori del Risc, amb el que es va aconseguir un gran éxit de públic i molt de ressò en el mitjans.

1 d'octubre de 2007

Gestió de la seguretat i prevenció d'accidents greus a la indústria

L’autor fa una anàlisi de com s’ha de dur a terme la gestió de la seguretat en aquelles activitats afectades per la directiva 96/82/CE d’accidents greus. A partir d’un anàlisi de la normativa d’aplicació, ens explica com ha de ser un sistema de gestió de la seguretat integrant el manteniment.

7 de setembre de 2007

X Fòrum de la Seguretat: 10 anys amb la seguretat.

A la desena edició del fòrum s’ha volgut realitzar una anàlisi de la seguretat des de dues vessants: oferir diferents visions de la seguretat, seguint el criteri de transversalitat de la Fundació i analitzar els principals sectors de la seguretat de la mà de més de vuitanta experts.

1 de juliol de 2007

Per què la Llei de prevenció de riscos laborals no ha funcionat gaire bé?

Emili Castejón ens mostra quines són les diferències més importants del nostre model preventiu per explicar perquè el descens de la sinistralitat laboral no ha estat tan apreciable a l'Estat espanyol com a la resta de la Unió Europea.

2 de maig de 2007

L’accidentalitat a Catalunya relacionada amb el permís per punts

El permís per punts implica un canvi important en el sistema de sancions en matèria de trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària. De fet, tot i que l’eficàcia d’aquesta mesura no sembla tenir un consens clar perquè mesurar-ne els efectes és complex, cada cop més països implementen el permís per punts. aa

4 d'abril del 2007

Substàncies químiques, riscos i dret

El Reglament de Registre, Avaluació i Autorització de Substàncies Químiques (REACH) va ser aprovat formalment pel Consell de Ministres de Medi Ambient de la Unió Europea el 18 de desembre de 2006 i ha d'entrar en vigor l'1 de juny de 2007. El REACH afectarà de manera molt significativa sectors que produeixen, utilitzen o comercialitzen substàncies perilloses -com el químic, petroquímic, energètic, farmacèutic, etc.- i, per tant, a la seva economia.

1 de març del 2007

La contaminació atmosfèrica a les grans ciutats

No és gens clar que les èpoques de les grans epidèmies de base infecciosa hagin passat definitivament. Aquí està la SIDA per a demostrar-ho dramàticament o les amenaces reals del SARS o de l’anomenada grip aviària entre d’altres. Però no només són els microorganismes, virus o bacteris, els principals riscos actuals per a la salut de les poblacions.

1 de febrer de 2007

Acció comunitària i transformació social

“Participació”, “proximitat”, “comunitat”... són paraules que cada cop estan més presents en els discursos d’alguns polítics municipals, professionals dels serveis públics, activistes socials... Són paraules que, alhora, inspiren nombroses pràctiques de transformació social en els barris i en les ciutats, com els plans de desenvolupament comunitari, les xarxes d’intercanvi solidari, els bancs dels temps, els programes de promoció del voluntariat i del bon veïnatge...

20 de desembre de 2006

IX Fòrum de la Seguretat

L’objectiu d’aquest novè fòrum va ser analitzar i crear debat entorn del sistema energètic actual i la seva possible evolució en un futur pròxim.

14 de novembre de 2006

Trànsit: civilització o barbàrie. Informe 2006 de l'Observatori del Risc

El dijous 9 de novembre de 2006 es va presentar al Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona Trànsit: civilització o barbàrie. Informe 2006 de l'Observatori del Risc. Aquest és el sisè informe publicat per l'Observatori del Risc amb el que es va aconseguir un gran èxit de públic i molt de ressò en els mitjans.

1 de setembre de 2006

"Tots som una mica corresponsables de l'estat del medi ambient"

En aquesta entrevista realitzada per l'Institut d'Estudis de la Seguretat (IDES), Arnau Queralt parla de la seguretat relacionada amb el medi ambient i la sostenibilitat. A més, Queralt ens proporciona la seva opinió sobre diverses notícies relacionades amb el medi ambient que han estat publicades recentment a diferents diaris catalans.

1 de juliol de 2006

Quina és la millor aigua? la que calma la set i no fa mal

Fa més de cent anys, li feien una pregunta al Dr. Oliver Rodés, farmacèutic català associat al coneixement de les aigües, que també, avui en dia, ens fan als seus successors professionals. Quina és l’aigua més bona? I ell responia: “La que calma la set i no fa mal”.

1 de juny de 2006

Seguretat alimentària. Un plantejament global

Les crisis sanitàries relacionades amb els aliments, descrites a final de la dècada dels noranta del segle passat i primers anys d’aquest segle, han posat en evidència la complexitat del procés de producció d’aliments i la necessitat d’abordar la seguretat alimentaria amb un plantejament global que comprengui tota la cadena, des de les fases més primàries de la producció fins al consum, amb la prioritat bàsica de la protecció de la salut de la població. Algunes d’aquestes crisis han posat de manifest la importància del sector primari en la seguretat alimentària, com per exemple les que s’originen per l’encefalopatia espongiforme bovina (malaltia de les vaques bojes) o la de les dioxines (crisi dels pollastres).

2 de maig de 2006

Educació per a la prevenció del risc viari

Els accidents de trànsit són un problema greu que afecta a tots els grups humans. Les millores que es podrien realitzar sobre la via i sobre el vehicle augmenten la seguretat, però encara podrien incrementar-la més. El límit el posa la societat que permet, entre d’altres, que les persones decideixin si utilitzen dispositius de seguretat, si ingereixen substàncies que afecten la conducció, a quina velocitat circulen o si es detenen o no en un semàfor vermell. Les millores que s’introdueixen conserven la llibertat de decidir del conductor.

30 de març de 2006

Ciutat, habitatge i cohesió social

Diversos informes i estudis parlen de l’increment de les problemàtiques urbanes com un fenomen associat a la globalització. Aquests problemes es visualitzen en la segregació urbana creixent i, en el més greu dels casos, en el sorgiment de guetos. En aquest article s’exposen, de forma resumida i senzilla, les característiques fonamentals d’aquest problema. A més, s’assenyalen algunes possibles vies de reacció contra aquest fenomen que permetin mantenir o recuperar la sostenibilitat social de les nostres ciutats.

2 de febrer de 2006

Habitatge, cohesió social i sostenibilitat. Informe 2005 de l'Observatori del Risc

Transcripció de l'acte de presentació d'Habitatge, cohesió social i sostenibilitat. Informe 2005 de l'Observatori del Risc que va tenir el lloc el passat 20 de desembre a l'Auditori Pompeu Fabra del Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya.

2 de febrer de 2006

La prevenció de riscos laborals al sector forestal i d'incendis

Cada vegada que llegim els termes prevenció de riscos laborals (PRL) o seguretat contra incendis, en aquesta o altres publicacions especialitzades, els relacionem, de manera gairebé inconscient, amb les actuacions en medi urbà com pot ser el cas de la PRL de la construcció, o la protecció contra incendis d’edificis i establiments industrials. Això resulta especialment paradoxal en un país com el nostre en el que quasi bé dos terços de la superfície és forestal i en el que el fenomen dels incendis forestals augmenta cada dècada amb milers d’hectàrees cremades provocant, a més d’una gran repercussió social i mediàtica, desenes de morts i ferits.

2 de desembre de 2005

VIII Fòrum de la Seguretat. La seguretat en cas d'incendi

El risc d’incendi és un dels més antics de la Humanitat. Des dels inicis, la preocupació de l’home per evitar-los l’ha portat a desenvolupar diferents estratègies i promoure nombroses normatives per minimitzar aquest risc i reduir-ne al màxim els possibles danys, siguin personals o materials. Actualment, el sector de la protecció contra incendis és un dels sectors més importants de la seguretat industrial que ha d’afrontar nous reptes com l’impacte del desenvolupament tecnològic, la clarificació i assentament d’unes bases de funcionament, etc.

3 d'octubre de 2005

Estratègia per a la promoció, implantació i supervisió de l’autocontrol a Catalunya

La instauració de sistemes d’autocontrol per part de les empreses alimentàries és fonamental per a millorar i garantir la seguretat dels aliments i una forma de exercir la seva responsabilitat en aquest àmbit.

29 de juliol de 2005

Detectors de fums en habitatges

Amb les prestacions que dóna un detector, que pot detectar el fum, fins i tot, molt abans de que comencin les flames, quants sinistres es podrien haver evitat o reduït els seus efectes? Quan els bombers no arriben a temps per salvar una vida, la causa es troba a que estaven al bar prenent unes copes o perquè l’avís els ha arribat tard?

3 de març de 2005

El problema de la contaminació per residus químics i radioquímics en el riu Ebre

A l'embassament de Flix hi ha una gran bossa de residus minerals amb quantitats elevades de mercuri, de compostos organoclorats, de metalls pesats i radionúclids que posen en perill tot el tram de riu Ebre entre Flix i la desembocadura.

3 de febrer de 2005

Seguretat relacionada amb atmosferes explosives

Per a què es produeixi una explosió han de coincidir l’atmosfera explosiva i un focus d’ignició. Això requereix l’existència d’una substància combustible (gas, vapor, boira o pols), i d’un oxidant (aire) en un interval de concentració determinat, i al mateix temps la presència d’una font energètica capaç d’iniciar la reacció.


Anar a: Menú de secció | Menú principal | Peu | Inici de la pàgina