Anar a: Menú de secció | Menú principal | Peu | Inici de la pàgina


No71 maig 2015

26 de novembre de 2008

Accidentalitat

La font d’informació més completa sobre accidents de trànsit segueix essent la del sector assegurador, que disposa de les dades més exhaustives i fefaents atès que cada empresa d’assegurances tramita la totalitat dels expedients dels sinistres dels seus clients, ja siguin accidents amb lesionats o solament amb danys materials.


Anar a: Menú de secció | Menú principal | Peu | Inici de la pàgina